website software


Historie firmy

Začátek....

V 60-tých letech minulého století bylo založeno defektoskopické oddělení odboru řízení jakosti v Hutních montážích a.s. v Ostravě. Pracovníci tohoto oddělení se podíleli na kontrole mnoha významných staveb, např. Televizního vysílače Praha, budově rozhlasu v Praze, Národního divadla, dále nedestruktivním zkoušení v elektrárnách Třebovice, Dětmarovice, Prunéřov, Počerady Tisová, Chvaletice, JE Dalešice, JE Temelín, PVE Dlouhé Stráně, ŠkoEnergo Mladá Boleslav, ECK Kladno (dle ASME Code), AssiDoman Sepap Štětí, Železárny Vítkovice, Nová huť, prováděli i nedestruktivní kontrolu mostů – železničních (u Třebíče, Ivančice, Střelice Okřížky), a také silničních – Dunaj, Hrušov Pohořelice a mnohé další akce.


Pokračování…

Dne 1.10.1995 byla z defektoskopického oddělení třemi společníky ( jedna právnická a dvě fyzické osoby ) založena společnost Hutní montáže – ND test, s r.o. V roce 2006 došlo k převodu a zániku vlastnických práv Hutních Montáží, a.s., v roce 2007 se došlo k úpravě obchodního názvu společnosti na ND test, s.r.o. To vše se stejnými zkušenými zaměstnanci a bohatým přístrojovým vybavením.


O zkušenosti, odbornosti a profesionalitě firmy ND test, s.r.o. a jejich zaměstnanců svědčí i fakt, že jsou schopni realizovat náročné dlouhodobé zakázky po celém světě – namátkou Uruguay, Švédsko, Norsko, Německo, Estonsko, Čína…