Mobirise


Činnost firmy

Činnost firmy je zaměřena na tyto předměty podnikání:

  • technické analýzy a analýzy kromě příloh zák. č.455/91Sb.
  • podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie
  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • pronájem strojů a přístrojů
  • zprostředkování obchodu a služeb


Přičemž hlavní činností je nedestruktivní kontrola materiálu, a to:

  • zkoušky prozařováním
  • zkoušky ultrazvukem včetně měření tlouštěk
  • zkoušky materiálu kapilární metodou
  • zkoušky magnetickými metodami práškovými, fluorescenčními
  • zkoušky vizuální
Používáme nejmodernější defektoskopické přístroj a metody.

Společnost ND test, s.r.o. úspěšně prošla vnitřním auditem ČEZ a.s. pro provádění nedestruktivních kontrol materiálu a zařízení pro oblast klasické energetiky, vlastní certifikát společnosti TŰF Management Service GmbH ISO 9001 : 2000 pro NDT zkoušení, obdržela Souhlas Českých drah o způsobilosti k provádění kontrolních zkoušek materiálů a jejich svarových spojů ocelových mostních konstrukcí pro metody RT, UT, PT a MT, vlastní oprávnění Báňského úřadu pro provádění NDT činností, zaměstnává pracovníka s kvalifikací LEVEL III v metodách VT, RT, UT, MT a PT certifikovaného u společnosti SECTOR CERT s průkazem Deutschar Akkreditierungs Rad.  podle EN 9712 a SNT – TC – 1A.

Dle potřeby lze kamkoliv dojet mobilním automobilem Renault, který je vybaven zařízením k vyvolávání RTG snímků. 

Používáme scaner pro digitální radiografii s vysokým rozlišením.

Zaměstnanci společnosti ND test, s.r.o. mají dlouholeté zkušenosti v nedestruktivní kontrole - většina současných pracovníků pracovala před založením společnosti v defektoskopickém středisku Hutních montáží, a.s., a podíleli se na kontrole Společnost ND test, s.r.o. má také velké zkušenosti s prací v zahraničí – např. provádění nedestruktivní kontroly v Uruguay, Švédsku, Norsku, Německu, Estonsku, Číně a Rumunsku.