simple website templates

Činnost firmy

Činnost firmy je zaměřena na tyto předměty podnikání: 

- technické analýzy a analýzy kromě příloh zák. č.455/91Sb.
- podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
- pronájem strojů a přístrojů
- zprostředkování obchodu a služeb 

Přičemž hlavní činností je nedestruktivní kontrola materiálu, a to: 

- zkoušky prozařováním
- zkoušky ultrazvukem včetně měření tlouštěk
- zkoušky materiálu kapilární metodou
- zkoušky magnetickými metodami práškovými, fluorescenčními
- zkoušky vizuální

Mobirise

Používáme nejmodernější defektoskopické přístroj a metody.

Společnost ND test, s.r.o. úspěšně prošla vnitřním auditem ČEZ a.s. pro provádění nedestruktivních kontrol materiálu a zařízení pro oblast klasické energetiky, vlastní certifikát společnosti TŰF Management Service GmbH ISO 9001 : 2000 pro NDT zkoušení, obdržela Souhlas Českých drah o způsobilosti k provádění kontrolních zkoušek materiálů a jejich svarových spojů ocelových mostních konstrukcí pro metody RT, UT, PT a MT, vlastní oprávnění Báňského úřadu pro provádění NDT činností, zaměstnává pracovníka s kvalifikací LEVEL III v metodách VT, RT, UT, MT a PT certifikovaného u společnosti SECTOR CERT s průkazem Deutschar Akkreditierungs Rad. podle EN 9712 a SNT – TC – 1A.

Dle potřeby lze kamkoliv dojet mobilním automobilem Renault, který je vybaven zařízením k vyvolávání RTG snímků.  

Používáme scaner pro digitální radiografii s vysokým rozlišením. 

Zaměstnanci společnosti ND test, s.r.o. mají dlouholeté zkušenosti v nedestruktivní kontrole - většina současných pracovníků pracovala před založením společnosti v defektoskopickém středisku Hutních montáží, a.s., a podíleli se na kontrole Společnost ND test, s.r.o. má také velké zkušenosti s prací v zahraničí – např. provádění nedestruktivní kontroly v Uruguay, Švédsku, Norsku, Německu, Estonsku, Číně a Rumunsku.

KONTAKT
NDtest, s.r.o.
Hajnova 559/4
712 00 Ostrava Muglinov
IČO: 64084051
DIČ: CZ 64084051

E-MAIL
ndtest@seznam.cz

KONTAKTNÍ OSOBY
Matěj Havránek:
+420 724 226 138
RNDr. Leoš Havránek:
+420 602 733 725


BANKOVNÍ SPOJENÍ
Raiffeisen BANK